Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Grammatik (bliv bedre til grammatik)
Helsætning og ledsætning
Komma
Ordklasser
Kohærens og kohæsion
Sprogvidenskabens discipliner
Sætningsskema
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Grammatik (bliv bedre til grammatik)

Publiceret: 17-09-2011

 

Forslag til enkle grammatikbøger, som man kan læse ved siden af de lidt tungere grammatik-bøger, som vi anvender i linjefagsstudiet:

 

Christensen, Bent: Babelstårnet – almen sprogforståelse. Gyldendal, 2008

(Udarbejdet til gymnasiet. Informativ og enkel at forstå).

Ca. 180 kroner

Lykke-Olesen, Peter: Den lille sproglære®. Dansklærerforeningen, 1998

(Skrevet til lærerstuderende. Enklere end fx. Dansk sproglære, som ofte anvendes som grundbog.) 

Nissen, Gunnar: Overskuelig dansk grammatik og sproglære. Branner og Korch, 2003

(Udarbejdet til folkeskole og voksenundervisning)

Ca. 130 kroner

 

Rask, Kirsten: Den nødvendige grammatik. Forlaget Grafisk litteratur.

(Almen oversigtsgrammatik).

Ca. 160 kroner  

 

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/Sprog/grammatik_blivbedretilgrammatik_/
index.php
SmartSite Publisher