Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Grammatik (bliv bedre til grammatik)
Helsætning og ledsætning
Komma
Ordklasser
Kohærens og kohæsion
Sprogvidenskabens discipliner
Sætningsskema
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Helsætning og ledsætning

Helsætning – ledsætning

 

Politikens Nudansk Grammatik (2005) bruger følgende formulering, som I måske kan bruge som en hjælp til at blive hurtige til at skelne mellem helsætninger og ledsætninger:

”Helsætninger er selvstændige sætninger, der ikke er led i andre sætninger.

Ledsætninger er led i andre sætninger (og de kan ikke stå alene)”.

 

Definitioner fra  Den lille sproglære(r). s. 109

  • " En helsætning er den overordnede sætning inklusive eventuelle underordnede ledsætninger.
  • En ledsætning er en sætning, der er underordnet en sætning eller en anden enhed.
  • En hovedsætning er den særlige del af helsætningen, som indeholder helsætningens finitte verbal."

 

Jeg vil anbefale, at I kun anvender udtrykkene helsætning og ledsætning. Disse betegnelser anvendes af Dansk Sprognævn.

 

Sætningsbetegnelser i Dansk sproglære

Dansk sproglære anvender fortrinsvis udtrykkene helsætning og ledsætning, skønt ingen af dem står i leksikondelen. I leksikondelen forklares kun begreberne sætning og periode.

Sætning: Afsluttet syntaktisk helhed, som indeholder en neksus (i leksikonafsnittet forklares neksus på følgende måde: ”den særlige forbindelse mellem en sætnings verbum og dens subjekt som gør, at det overhovedet er en sætning.”)

Periode: Det der står mellem to punktummer.

 

 

Hvordan finder man ud af, om en sætning er en helsætning eller en ledsætning?

 

Mange anvender en huskeregel med, at en ledsætning er en sætning, der ikke kan stå alene. Men den regel er ikke altid tilstrækkelig.

 

Man kan til gengæld altid bruge ikke-reglen:

Hvis ”ikke” står efter subjekt og verbal (x og o), er sætningen en helsætning.

Hvis ”ikke” står  mellem subjekt og verbal (x og o), er sætningen en ledsætning.

 

Og hvis dette stadig falder jer svært, så tænk på, at de allerfleste ledsætninger er lette at identificere.

Læs fx om typiske ledsætninger på www.sproget.dk

  
Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/Sprog/hels_tningogleds_tning/
index.php
SmartSite Publisher