Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Analyse og fortolkning

 

I bogen Læsefrugter (Kvan, 1999) er der en række artikler, som kan være med til at åbne øjnene for, hvad analyse og fortolkning går ud på. Jeg omtaler her blot en enkelt artikel.

 

Henningsen, Sven Erik: Analysestrategi og metode. I: Pedersen, Ole og Martin Jørgensen: Læsefrugter. Kvan. 1993

Artiklen definerer analyse som arbejdet med enkeltdelene og fortolkningen som det at samle enkeltdelene til en helhed – i en syntese.

Henningsen omtaler tolkning som produktion af betydning. Når man fortolker, kombinerer man størrelser i teksten og sætter dem i sammenhæng – for eksempel i sammenhæng med bagtekster (se def. S. 60).

Henningsen præsenterer en tekstmodel, som han mener man kan anvende til de fleste episke tekster

1)      parafrase

2)      forløbs- og kompositionsanalyse

3)      fortælleteknik, fremstillingsformer

4)      analyse af person og miljøskildring

5)      motiv- og tema-fortolkning

6)      vurdering

7)      vurdering af egnethed i undervisning

 

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/analyseogfortolkning/
index.php
SmartSite Publisher