Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Fagsyn

FAGSYN

 

Hvad vil det sige at have et fagsyn?

Et fagsyn er et udtryk for, hvordan man ser på faget.

 

Man kan finde frem til sit fagsyn ved at overveje en række centrale spørgsmål:

                             Hvad er fagets mål?

                             Hvad er fagets berettigelse (altså hvorfor har vi faget?)

                             Hvad er det særlige ved faget?

                             Hvad er fagets vigtigste indhold?

 

Fagets eget (officielle) fagsyn fremgår af fagformålet, som det er udtrykt i  Fælles Mål 2009.

Men en dansklærer har også sit eget fagsyn. Det må selvfølgelig ikke stå i modsætning til fagets formål, men det kan tones af egen faglig baggrund, faglige udvikling og faglige erfaringer. Og det kan tones af hvilket samfundssyn, menneskesyn, skolesyn og læringssyn man har.

 

Samtidig med at man kan have et overordnet fagsyn, kan man have et bestemt syn på specifikke områder inden for danskfaget. Der tales således både om sprogsyn, tekstsyn, mediesyn, læsesyn m.v.

 

En præcis definition af begrebet fagsyn findes fx hos Bo Steffensen: ”en given fagdidaktisk holdning indenfor et fag der viser sig i fagets studieordninger, læseplaner, undervisningsmaterialer, arbejdsformer og i fagets praksis[1]

 

Hvorfor er det vigtigt at være bevidst om sit fagsyn?

Det er vigtigt, fordi ens fagsyn (bevidst eller ubevidst) ligger til grund for de valg, man foretager i sin undervisningsplanlægning.

Bodil Nielsen formulerer det på følgende måde i sit hæfte Vurdering af læremidler i praksis: ”Fagenes Fælles Mål er imidlertid formuleret tilstrækkeligt bredt til, at forskellige lærere kan træffe forskellige valg af indhold og stadig holde sig inden for fagets formål og mål. Forskellige lærere kan med andre ord præge deres undervisning med forskellige fagsyn.”[2]

 

Der er enkle fremstillinger af fagsyn flg. steder:

·         Nielsen, Bodil: Danskfaget i praksis – mål og evaluering, Dansklærerforeningens forlag 2007

(Specielt det indledende afsnit: ”Linjer i danskfaget”).

·         Iversen og Hansen: Byggesten til danskundervisningen, Academica 2008

(Afsnittet ”Mål og fagdidaktik” i del 1).

·         Asmussen og Clausen (red.), Mosaikker til danskstudiet – en grundbog, Academica 2006

(kapitel 1 om danskfagets historie, Kapitel 4 om dannelse, kapitel 6 om positioner i danskfaget)

·         Moos, Ingelise: ”Dansk og fælles mål”. I : Kvan 72, 2005. (Nummerets titel er Målet med fælles mål)

·         Henningsen, Sven Erik og Birte Sørensen: Danskfagets didaktik. Dansklærerforeningen, 1996 og 2004 (kapitel 1: Hvad er fagdidaktik)

 

PS: Se også dias om fagsyn på Fronter

 

 

 [1] Steffensen (2003): Det fagdidaktiske projekt : almen fagdidaktik set i lyset af viden, dannelse og læring. Akademisk (s. 340)

 

[2] Nielsen 2010:  Vurdering af læremidler i praksis, s. 26

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/fagsyn/index.php
SmartSite Publisher