Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Intertekstualitet

 

 

Begrebet blev lanceret af Kristeva i 1966. Det betyder ikke, at man først kender til begrebet fra 1966. Da fik det blot en specifik betegnelse.

 

”Julia Kristeva har lansert omgrepet intertekstualitet om det fenomenet at ein tekst ikkje er ein avslutta storleik, han finnst innanfor eit felles tekstrom og får (tilleggs) meining fordi han står i eit dialogisk forhold til andre tekstar”. (Askeland, Norunn m.fl.: Tekst i tale og skrift. Cappelen, s. 21)

 

Kristeva siger selv om intertekstualitet: „Enhver tekst tar form som en mosaikk av sitater, enhver tekst absorberer og transformerer andre tekster“ (Her citeret fra Ture Schwebs bog Text.no, s. 26).

 

Intertekstualitet omtales i mange aktuelle danske udgivelser. Her skal blot nævnes et par gode kilder:

 

Skyggebjerg, Anna (red.): Stjernebilleder II. Dansklærerforeningens Forlag, 2009.

Begrebet udlægges grundigt s. 135, hvorfra det følgende lange citat stammer.

Men se stikordsregisteret for flere henvisninger.

”Intertekstualitet er dog ikke kun direkte henvisninger til andre tekster og historier. Som begreb omfatter intertekstualiteten bl.a. elementer som litterære allusioner, direkte citater, indirekte henvisninger og parodiske hilsner. Teoretikeren Julia Kristeva skabte begrebet i en artikel, hvor hun introducerer M. Bachtins sprog og litteraturteori, og især hans førnævnte begreb om litterær polyfoni. I snæver forstand handler intertekstualitet om teksters forhold til andre tekster. Med et bredere tekstbegreb kan man også tale om intertekstualitet, når eksempelvis film henviser til tekster eller andre film og medier, som man ser det i de populære Shrek-film. Intertekstualitet handler om, at tekster skabes på grundlag af andre tekster, genlyder af andre tekster.”

 

Kristensen, Jane og Jørgen Riber Christensen: Medietid. Dansklærerforeningen, 2002

Side 6-20 har en god gennemgang af begrebet intertekstualitet.

 

 

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/intertekstualitet/
index.php
SmartSite Publisher