Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Kanon-begrebet

 

Kanon - begrebet (en kort introduktion)

 

En grundig introduktion til kanonbegrebet findes blandt andet i en udgivelse af Torben Weinreich med titlenKanon. Litteratur i folkeskolen. Høst & Søn, 2004

 

Bogen indeholder med sine 75 sider en grundig redegørelse for:

 

Hvad er kanon 

Hvorfor kanon

Kritik af kanon

Debat om kanon

At læse kanon (i praksis)

Litteratur om kanon

Weinreich er selv en meget varm fortaler for en tydelig og obligatorisk kanon, hvilket naturligvis også fremgår af bogen.

 

Som inspiration til videre læsning gives her et stikords-referat fra Weinreichs første afsnit "Hvad er kanon" :

  • Kanon stammer fra græsk og betyder målestok eller rettesnor.
  • Kanon anvendes som en betegnelse for en liste over de vigtigste værker eller kunstnere inden for en bestemt kunstart.

 

Kanonlister kan være dannet 

  • ud fra kvalitetskriterier 
  • ud fra klassiker-kriterier (i kanonudvalgets rapport, som er omtalt nedenfor gives følgende definition på en klassiker: En klassiker er den store eller lille tekst, der formår at fange og fængsle læsere ud over sin umiddelbare samtid)
  • ud fra kanonkriterier (en liste vil her omfatte litteratur, som man ønsker andre skal stifte bekendtskab med, fordi man skønner den har værdi i (ud)dannelsesmæssig henseende. Der vil her sandsynligvis være mange tekster, som også opfylder kvalitets- og/eller klassikerkriterierne).

 

Weinreich kommer efter definitionen af kanon ind på forskellen mellem henholdsvis:

  • åbne og skjulte kanoner
  • institutionelle og ikke-institutionelle kanoner
  • forskriftsmæssige (obligatoriske) og ikke forskriftsmæssige kanoner

 

Yderligere litteratur om kanon

Behrend, Poul: Den kronologiske uskyld - hvad skal vi med en kanon? I: Uddannelse nr. 25, 1992

Hauge, Hans: Skal vi have en kanon? Berlingske Tidende. 18.08.1992

Ilsaas, Tove: For et ki(c)k! Både elevene og jeg svevede - Ibsen tente oss!. I: Skøtt Andersen, Erik (red.):Børnelitteratur. Læsninger og undervisning 2003. Dansklærerforeningen, 2003

Jørgensen, Aage (red.): Dansk til eksamen. Dansklærerforeningen, 1996

Mortensen, Klaus P: Klassikeren i klassen. I: Dansk/Norsk. Fondet for dansk-norsk samarbejde, 1995

Skyum-Nielsen, Erik: At definere klassikere.I: Bogens Verden nr. 6, 1990)

 

Læs hele kanonrapporten på nettet:

 

23.09.04: Dansk litteraturs kanon.(hele rapporten) Undervisningsministeriet

 

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/kanon_begrebet/index.php
SmartSite Publisher