Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Læselig, læsbar og læseværdig

 

En helt enkel gennemgang af de tre begreber findes hos Brudholm 2002

 

Brudholm, Merete (2002):  Læseforståelse.  Alinea (s. 142-44)

 

Læselig: teksten skal visuelt passe til målgruppen, dvs. have en hensigtsmæssig typografi og layout.

 

Læsbar: teksten skal være sprogligt tilgængelig (dens ord- og begrebsverden skal passe til målgruppen. Syntaksen skal være i orden, og der skal være sammenhæng - både når det gælder kohærens og kohæsion).

 

Læseværdig: teksten skal have et væsentligt indhold og en hensigtsmæssig form (der passer til indholdet).

 

 

En grundigere gennemgang af begrebet læsbarhed findes hos Brudholm 2011

 

Brudholm, Merete(2011) : Læseforståelse. Akademisk Forlag

 

Kapitel 9 har overskriften  Hvad gør en tekst let eller svær at læse?

 

Hun gør rede for, at man kan analysere en teksts læsbarhed på 3 niveauer:

·         Det leksikale niveau (vedrørende ord og begreber)

·         Det syntaktiske niveau

·         Det semantiske niveau

 

Læsbarhedsanalyse

 

En tekst er let, hvis:

En tekst er svær, hvis:

Det leksikale niveau

der er få lange og sjældne ord

ordene bruges i konkret betydning

 

der er mange lange ord og sjældne ord og udtryk

der bruges ord i sjælden eller overført betydning

der bruges mange abstrakte ord

Det syntaktiske niveau

sætningsbygningen er enkel

sætningerne er forholdsvis korte (10-15 ord pr. punktum)

sætningsbygningen er kompleks.

der er mange passivkonstruktioner.

der er mange verbalsubstantiver i stedet for sætninger med subjekt og verbum.

Det semantiske niveau

den har en tydelig opbygning (makroniveau)

den har tydelige tekstbånd[1] (mikroniveau)

 

 

 [1] Brudholm anvender udtrykket tekstbånd til at beskrive kohæsion (sammenhæng, som er synlig i teksten)

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/l_selig_l_sbarogl_sev_rdig/
index.php
SmartSite Publisher