Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Læse på, mellem og bag linjerne

At læse på linjerne, mellem linjerne og bagom linjerne.

 

Brudholm, Merete:  Læseforståelse.  Alinea, 2002 (s. 76-77)

 

Merete Brudholm henviser til Høien og Lundbergs bog læsning og læsevanskeligheder (1990), hvor de definerer tre niveauer af læseforståelse:

·         Bogstavelig forståelse

·         Fortolkende forståelse

·         Kritisk og kreativ forståelse

 

Hun henviser endvidere til Mogens Jansen, der også definerer tre niveauer for læseforståelse i Læseundervisning – unge og voksne  (1999):

·         At læse på linjerne

·         At læse mellem linjerne

·         At læse bag ved linjerne

 

Brudholm forklarer de tre læseniveauer på følgende måde:

·         At læse på linjerne vil sige, at man tager de enkelte ord og sætninger for pålydende. At man læser det, der står.

·         At læse mellem linjerne vil sige, at man læser aktivt, medskabende, betydningsdannende. At man læser for at skabe sammenhæng. At man læser med evnen til at danne inferens (se forklaring nedenfor)

·         At læse bag om linjerne vil sige, at man forholder sig til det læste. At man sætter det læste ind i en sammenhæng og forholder sig vurderende og refleksivt til det. At man sætter det læste i relation til egne erfaringer og til andre tekster.

 

 

Inferens

 

Møller (2002): Grundbog i tekstlingvistik har følgende forklaring s. 71:

” Evne til at drage slutninger ud over de oplysninger der er udtrykt direkte i teksten, at ”læse mellem linjerne”.

 

Jørgensen (2005): Læreren som sproglig vejleder har et godt afsnit om det side 124-126

 

Lützen(2004) : Sproglig analyse og relevans har en god beskrivelse s. 50

 

Hansen, Thomas Illum:  Procesorienteret litteraturpædagogik  . Se stikordsregisteret s. 203

 

 

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/l_sep_mellembaglinjerne/
index.php
SmartSite Publisher