Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Sprogsyn

 

Mange foretager en grov opdeling i to grundlæggende sprogsyn:

det formelle og det funktionelle sprogsyn

 

Formelt sprogsyn

Svarer til betegnelsen normativt sprogsyn

Svarer til betegnelsen strukturelt sprogsyn

Funktionelt sprogsyn

Fokus på kendskab til sprogets regler

(grammatikken)

Fokus på sprogets funktioner, fokus på sprogbrug

(pragmatikken)

Ses ofte i traditionelle grammatikbøger

Flere undervisningsmaterialer stræber efter at anvende dette sprogsyn; men det er vanskeligt. Skulle jeg nævne et par materialer, hvor det er tilstræbt (og efter min mening lykkes ganske fint), kunne det være:

 

Andersson, Anne Grethe: En by af tekster. Dansklærerforeningen, 2003.

(Læs lærervejledningen s. 7-14) Eksempelvis siges det side 9: ”Undervisning i sprog tager derfor heller ikke udgangspunkt i grammatik, men derimod i tekster, dvs. i sproget i dets sammenhæng eller kontekst”.

 

Mulvad, Ruth: Kommer tid kommer sprog. Alinea, 2002

 

 

En god kilde for en introduktion til de to grundsyn kunne være:

Bjerre, Malene og Uffe Ladegaard:  Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningen, 2007 (s. 18 forklares de to sprogsyn på en god og enkel måde).

 

En anden god kilde kunne være:

Mailand, Mette Kirk: Genreskrivning i skolen. Gyldendal,  2007.
Bogen indeholder genrebeskrivelser, skriveøvelser, vejledningsstrategier og elevtekstanalyser med formålet at give lærerstuderende og lærere redskaber til at håndtere en genreorienteret skriveundervisning og skrivevejledning.

I det indledende kapitel giver Mette Kirk Mailland en oversigt over forskellige skrivepædagogikker (det er egentlig også en præsentation af forskellige sprogsyn).

Hun bruger betegnelsen normativt sprogsyn over for funktionelt sprogsyn. 

 

 


Andre har en opdeling i 3 grundlæggende sprogsyn:

et strukturelt sprogsyn, et funktionelt sprogsyn og et diskursivt sprogsyn.

Lars Holm anvender fx den tredeling i en artikel om at vurdere undervisningsmateriale.

Lars Holm: ”Kriterier for vurdering af undervisningsmaterialer til dansk som andetsprog for voksne”

I På sporet. Undervisningsministeriet 2000  (http://pub.uvm.dk/2000/sporet/20.htm)

 

Strukturelt sprogsyn

Funktionelt sprogsyn

Diskursivt sprogsyn

Hvis undervisningsmaterialet i overvejende grad er opbygget ud fra et strukturelt sprogsyn, ses sprog som et system bygget op af især grammatiske enkeltelementer, der som stenene i en mur stables oven på hinanden i en given rækkefølge - som oftest startende med substantivers bøjning i ental og flertal og med verber i nutid. 

 

Er der tale om et funktionelt sprogsyn, ses sprog som et redskab til at gennemføre sproghandlinger som at spørge om noget, at præsentere sig, at invitere nogen osv. Der arbejdes som oftest meget med dialoger, og det er de sproglige udtryk for givne handlinger, der i deres helhed er i fokus.

 

Et diskursivt sprogsyn fokuserer på, hvordan der i en sproglig interaktion i en given kontekst forhandles og skabes mening

 

 

 

 

Andre opdelinger ses også, som fx i  Danskfagets didaktik (læs eventuelt uddrag på Fronter)

Henningsen, Sven Erik og Birte Sørensen: Danskfagets didaktik. Dansklærerforeningen, 2004

 

Henningsen og Sørensen understreger, at sproget altid udgør en helhed, men at man som underviser kan vægte forskellige funktioner i sproget.

Sprogets strukturelle funktion (sproget fungerer på et system af regler)

Sprogets sociale funktion

 

Sprogets psykologiske funktion

 

(Hvis man primært vægter sprogets strukturelle funktion, arbejder man ud fra et formelt sprogsyn)

(Hvis man primært vægter sprogets sociale funktion, arbejder man ud fra et funktionelt sprogsyn)

 

 

 

 

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/sprogsyn/index.php
SmartSite Publisher