Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Tekst-begrebet

 

Definitioner af tekstbegrebet - og forslag til videre studier

 

Kilde 1

Tekst kommer ifølge Nudansk ordbog af textus, som på latin betyder vævning. Tekst kan derfor forstås som sammenvævning af symboler.

I traditionel forstand var tekst kun en trykt tekst. Allerede fra 70'erne begyndte man at tale om det udvidede tekst-begreb, så tekster både kunne være læste, hørte og sete tekster[1].  I dag anvendes tekst overvejende i den brede forstand, så man ved tekst kan forstå enhver form for kommunikation.

 

Da begrebet tekst anvendes flertydigt er det dog altid vigtigt at undersøge, hvilken definition af tekst, der anvendes i den givne sammenhæng.

 

 

Kilde 2 

Tekst kan defineres på følgende enkle måde: "en sammenhængende enhed af sprog i brug".

Andersson, Anne Grethe: En by af tekster. Lærervejledning. Dansklærerforeningen 2003 (s. 10)

 

Kilde 3

Henrik Møller giver følgende definition på en tekst: "En samling sproglige elementer som hænger sammen og udgør en indholdsmæssig helhed. Den har en overordnet struktur (komposition) og et samlet emne. Den er udtryk for en kommunikativ handling, og den følger visse tekstnormer (genren)".[2]

 

Kilde 4

I Norunn Askelands Tekst i tale og skrift handler kapitel 1 om tekstbegrebet.

Også her anvendes en bred tekstforståelse, idet tekst defineres som "alle ytringar som er berarar af meining og kan tolkast".[3]

Forfatterne giver på siderne 12-17 følgende karakteristika af en tekst:

En tekst har mening.

En tekst har en åbning og en afslutning.

En tekst har en kommunikativ funktion.

En tekst har en sammenhæng.

En tekst følger kulturelle og tidsbestemte normer (den tilhører en genre).

Enhver tekst indgår i en situationel, en social og en kulturel kontekst.

(for en uddybning af situation og kontekst kan anbefales kilde 4)

 

 

Kilde 5

Berge, K.L., Coppoch og Maagerø (red.): Å skape mening med språk. Cappelen Akademisk forlag, 1998.

Bogen giver en grundig indføring i Michael Hallidays tekstteori. Specielt kan anbefales flg. kapitler:

a)      Berge, Kjell Lars: Å skape mening med språk – om Michael Halliday og hans elevers sosialsemiotikk.

b)      Halliday, M.A.K.: Situasjonskonteksten. I: Berge, K.L., Coppoch og Maagerø (red.): Å skape mening med språk. (s. 74-75 giver en god og præcis definition på tekst-begrebet)

 

Redigeret af Anna Marie Hansen
Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 30-08-2017
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/tekst_begrebet/index.php
SmartSite Publisher