Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Faktiske tekster om fiktive tekster
Børnelitteratur 2003
Børnelitteratur 2004
Børnelitteratur 2005
Modforventning
På fantasiens vinger
Forankring og fornyelse
Procesorienteret litteraturpædagogik
Mangfoldighedens veje
Børnelitteratur i tiden
Nedslag i børnelitteraturforskningen
Børnebogsanalyser
Fiktive tekster
Mulige paralleltekster (FA)
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Nedslag i børnelitteraturforskningen

 

Nedslag i børnelitteraturforskningen. Roskilde Universitetsforlag

Se www.cfb.dk > skriftserien

(eller se indholdsfortegnelserne nedenfor)

 

Nedslag i børnelitteraturforskningen 1. - Roskilde Universitetsforlag, 2000

Indeholder blandt andet:
- Billedbogen som genre og analyseobjekt. Teoretiske positioner af Nina Christensen
- Børnebogsforfatter i Danmark af Torben Weinreich

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2. - Roskilde Universitetsforlag, 2001

Indhold:
Den fantastiske fortælling i børnelitteraturteoretisk belysning af Anna Skyggebjerg
Afgrunde og grønne pletter - dystopi og modutopi i science fiction for unge af Niels Dalgaard
Astrid Lindgrens eventyrform af Anette Steffensen
Hvem var den lille havfrue? Billedet, barnet og kulturen mellem H.C. Andersen og Disney af Helene Høyrup
Den fortællende læser - bidrag til udviklingen af en teori om mødet mellem tekst og læser af Torben Weinreich
Komplekse narrationer - andre fortællinger af Bodil Kampp
Børne- og ungdomslitteratur - litteratur i pædagogikkens tjeneste eller selvstændig digterkunst? af Hans-Heino Ewers

 

Nedslag i børnelitteraturforskingen 3. - Roskilde Universitetsforlag, 2002.

Indehold:
Børnelitteraturen i skolebiblioteket. Et kulturdidaktisk perspektiv af Tom Jørgensen
Er det for børn?. En undersøgelse af børns holdning til og vurdering af Louis Jensens Hundrede historier af Henriette Romme Pedersen
Komparative studier i børnelitteratur af Emer O'Sullivan
Definitioner på børnelitteratur og barndom af Karín Lesnik-Oberstein
Home sweet home - Harry Potter-bøgernes succes set i et kulturanalytisk perspektv af Lars Bøgeholt Pedersen
Sunde og gode bøger for ungdommen. Mathilde Groos' fortællinger 1885- 1901 af Anette Øster Steffensen

 

Nedslag i børnelitteraturforskingen 4. - Roskilde Universitetsforlag, 2003. - 197 s..

Indhold: Litteraturens kanon - og børnelitteraturens / Torben Weinreich
Skolebibliotekets kanon
 / Tom Jørgensen
Børnelitteratur og kanon. Nogle teoretiske problemstillinger i forbindelse med 1800-tallets børnelitteratur / Helene Høyrup
Synsvinkler på barndommen - børnelitteraturforskningens betydning for konstruktionen af forskellige versioner af barndommen / Kimberley Reynolds
Betingelser for børnelitteraturens mulighed / David Rudd
Vem vill bli vuxen? Metamorfosmotivet i barn- och ungdomslitteraturen / Maria Lassén-Seger
Den samme fortælling i to versioner - om Astrid Lindgrens Mio, min Mio på svensk og dansk / Anette Øster Steffensen

 

Nedslag i børnelitteraturforskningen 5. - Roskilde Universitetsforlag, 2004. - 200 s.. ( Skriftserie fra Center for Børnelitteratur)
Indhold: Forskning i børnelitteratur i Danmark / Torben Weinreich
Børnelitteratur som medium for opdagelse af barndom / Hans-Heino Ewers
Det vilde og uskyldige barn: Om barndomsforestillinger og litteratursyn i børnelitteraturkritikken / Helen Købke
Fremstillingen af maskulinitet i norsk og australsk ungdomsfiktion: En sammenlignende undersøgelse / Rolf Romøren og John Stephens
Saga och dikt som intertextuella inslag i Peter Pohls barndomsskildringar: "Regnbågen har bara åtta färger" och "Medan regnbågen bleknar" / Wiveca Friman
Nyt syn på romantikken i Philip Pullmans triologi "His dark materials" / Jean Webb
Man flyver da ikke væk når man bliver kysset! - Elevers og læreres læsninger af senmoderne, kompleks børnelitteratur / Bodil Kampp  

 

Nedslag i børnelitteraturforskningen 6

Anette Øster: H.C. Andersens eventyr på engelsk. Med udgangspunkt i Erik Haugaards oversættelse fra 1974

Ute Dettmar: Barndomsfremstillinger i det 19.århundredes tyske børnelitteratur mellem konservativ revolution og latterkultur

Roberta Seelinger Trites: Autorer og autoritet. Mark Twain og Louisa May Alcott

Helene Ehriander: Det ligger i tiden

Lone Billeskov Jansen: Interaktiv flyvetur med sang til ungdom og æstetik. En narratologisk analyse af Maria KüchensSang til en sommerfugl

Stine Reinholdt Hansen: Børnelitterær kritik. Om kvalitetskriterier i nyere børnelitteratur

 

Nedslag i børnelitteraturforskningen 7 

Den indeholder følgende artikler:

Marianne Eskebæk Larsen: Litteratur og læreplaner. En diskussion af børnelitteraturens placering i pædagogiske læreplaner for dagtilbud

Torben Weinreich: At skrive børnelitteraturhistorie

Anette Øster: Dansk børnelitteraturhistorieskrivning. En analyse af Inger Simonsens Den danske Børnebog i det 19. Aarhundrede og Mette Winges Dansk børnelitteratur 1900-1945 – med særligt henblik på børneromanen

Gabriele von Glasenapp: "Hvad er historie? Med historie vil man noget". Historiefremstillinger i den nyere børne- og ungdomslitteratur

Hanne Mortensen: Besættelsestiden i danske børnebøger. Kan børnebøger bruges som kilder til beskrivelse af ændringer i historieopfattelsen over tid?

Lena Kåreland: ”Det är precis som om du var min mamma”. Det kompetenta barnet – ett tema i barnlitteraturen

Ayoe Quist Henkel: Simplicitetens æstetik. En læsning af Pia Juuls Lidt ligesom mig samt diskussion af ungdomslitterære kvalitetskriterier

Karen Lise Søndergaard: Den smilende dør til ude. En analyse af Janne Tellers Intet

 

Nedslag i børnelitteraturforskningen 8

Roskilde Universitetsforlag, 2007 - 202 s.

 • Litteraturhistoriske dilemmaer - belyst ud fra en læsning af "Norsk barnelitteraturhistorie" (2005) og "Historien om børnelitteratur"(2006) / Anette Øster
 • Mellem beskrivelse og fortolkning. Historiografi og kanonisering inden for børnelitteraturen / Hans-Heino Ewers
 • Hvad skaber en lystlæser? Hvordan oplever børn det at deltage i de læsefremmende aktiviteter? Og hvad kendetegner børn børn, som læser af lyst? / Henriette Romme Lund
 • Det professionelle møde mellem bibliotekar og pædagog - litteraturformidling for små børn set i et professionsperspektiv / Kirsten Bystrup
 • Det romantiske barn som poetisk strategi. En læsning af E.T.A.Hoffmanns "Nøddeknækkeren" / Nicoline Dahlberg
 • Værdig tidsfordriv og ædel nytte. Definitioner på børnelitteratur og barndom i forhold til 1700-tallets børnelitteratur / Nina Christensen
 • Roten til alt ont. Om biografier for barn og unge med utgangspunkt i "tilfellet Hitler" / Nina Goga
 • Fra umælende spædbarn til barnesubjekt i Daniil Kharms' fortællinger. Et eksempel på den russiske avantgardes infantilistiske æstetik / Sara Pankenier

Nedslag i børnelitteraturforskningen 9

Roskilde Universitetsforlag, 2008 - 162 s.

 • Om børnelitteratur, tekstbegreber og vurderingskriterier. Et essay / Nina Christensen
 • Børnedigtere og skolegårdsdigtning / Joseph T. Thomas, Jr.
 • Højtlæsningens ABC. En undersøgelse af pædagogers litteraturopfattelse og læsevaner / Marianne Eskebæk Larsen
 • Mannen sett gjennom kvinnen. Om menn, maskulinitet og kvinneidentitet i Bente Clods Englekraft-trilogi (2000-2002) / Svein Slettan
 • Barnet i ironiens labyrint. Når ironien slippes løs i børnelitteraturen / Janus Neumann
 • H.C. Andersen og Heinreich Hoffmann. Modernitetens æstetiske pionerer / Ivy York Møller-Christensen

Nedslag i børnelitteraturforskningen 10

Roskilde Universitetsforlag, 2009 - 170 s.

 • Ny dansk børnelitterær poesi / Line Beck Rasmussen
 • Bilderbokens modernism / Elina Druker
 • Fortiden fortat for børn. Danmarkshistorien iscenesat som henholdsvis skønlitterær fortælling og faglitteratur / Anna Karlskov Skyggebjerg
 • Digitale dagsordener. Et essay om børnelitteraturen i et New Literacy-perspektiv / Helene Høyrup
 • Being the link: Børnebøger og østeuropæiske jødiske indvandreres erindringer / Jana Pohl
 • "Gud og jeg er venner". Det innskrevne barnet i forkynnende fortellinger / Astri Ramsfjell
 • Børnelitteraturhistorieskrivning for børn. En analyse og vurdering af Torbens Weinreichs "Børnenes Litteraturhistorie" (2008) / Anette Øster
Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/inspiration/inspirationtilfaktisketeksteromfiktivetekster/
nedslagib_rnelitteraturforskningen/index.php
SmartSite Publisher