Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Faktiske tekster om fiktive tekster
Børnelitteratur 2003
Børnelitteratur 2004
Børnelitteratur 2005
Modforventning
På fantasiens vinger
Forankring og fornyelse
Procesorienteret litteraturpædagogik
Mangfoldighedens veje
Børnelitteratur i tiden
Nedslag i børnelitteraturforskningen
Børnebogsanalyser
Fiktive tekster
Mulige paralleltekster (FA)
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Procesorienteret litteraturpædagogik

 

Hansen, Thomas Illum: Procesorienteret litteraturpædagogik. Dansklærerforeningen, 2004

 

Indhold Indledning 7-9

DEL I

Den litterære fremmederfaring 11-29

Om litteraturens pædagogiske potentiale

Hvad er litteraturpædagogik? 13

Hvad er litteratur? 17

Den lærerfaglige analyse 30-39

En procesorienteret analysemodel

Procesorienteret litteraturpædagogik 40-59

Udkast til en litteraturpædagogisk praksis

Ind i teksten 41

Spørgsmål- til teksten og eleven 41

Den litteratur- pædagogiske praksis 48

Arbejds- og organiseringsformer 55

Evaluering 56

 

DEL 2

Fem ungdomsromaner i praksis 61-66

Hvorfor ungdomslitteratur? 64

Kvaliteter i litteraturen og i undervisningen 65

Menneskets fest 67-94

Martin Pedersens roman Adams fest

Tekst- og erindringsspor 68

Fokuslæsning 70

Kærligheden 72

Kærlighedshistorien 74

Det festende menneske 77

Lærervejledning til Adams fest 80

Adams fest -øvelser og opgaver 83

Før I læser 83

Mens I læser 84

Efter I har læst 90

Romanens verden - din hverdag 94

En moderne højsang 95-123

Louis Jensens roman Nøgen

Det første møde med romanen 95

At fortælle sig 97

Romanens spejl 99

I begyndelsen var ordet 102

Slut og alting begynder 105

Lærervejledning til Nøgen 108

Nøgen- øvelser og opgaver 111

Før I læser 111

Mens I læser 112

Efter I har læst 117

 

Er du gal, mand? 124-145

Kim Fupz Aakesons roman De gale

Genkendelsens glæde eller det glade vanvid 125

Generationskløften 127

En splittet fortæller 129

Modsætningspar og trekants- motiv 131

At indramme galskaben 133

Lærervejledning til De gale 136

De gale -øvelse og opgaver 139

Før I læser 139

Mens I læser 139

Efter I har læst 141

Romanens verden -din hverdag 145

 

Hvor sidder samvittigheden? 146-173

Lene Kaaberbøls roman Skammerens datter

Hvad mere? 147

Genlæsning 148

Fortællingens komposition og handlingsforløb 151

Skammerens datter -En syndefaldsmyte ? 153

Sanseprovokation som litterært virkemiddel 155

Person- skildringen 157

Lærervejledning til Skammerens datter 160

Skammerens datter -øvelser og opgaver 163

Før I læser 163

Mens I læser 163

Efter I har læst 165

Romanens verden -din hverdag 173

 

Ikke noget. Ingenting. Intet 174-199

Janne Tellers roman Intet

Intetsbetydning for 7A 174

Betydningen 175

Nihilisten? 176

Den mangetungede fortæller 178

Intet og noget 180

Nogen og ingen 181

At handle om nogen 183

Lærervejledning til Intet 186

Intet -øvelser og opgaver 189

Før I læser 189

Mens I læser 189

Efter I har læst 190

Romanens verden -din hverdag 198

Noter 200-201

Begrebsoversigt 202-207

Litteratur 208-210

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/inspiration/inspirationtilfaktisketeksteromfiktivetekster/
procesorienteretlitteraturp_dagogik/index.php
SmartSite Publisher