Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Begreber (pædagogiske)
Pædagogik - en kort introduktion
Læringssyn
Dannelse - en kort introduktion
Didaktik - en kort introduktion
Menneskesyn - en kort introduktion
Forholdet mellem almen didaktik og fagdidaktik
Samfundssyn
Værdigrundlag
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Samfundssyn

Sociologi og pædagogik

Pædagogikken udspringer som de fleste øvrige videnskaber fra filosofien.

Pædagogikken var i 1800-tallet overvejende inspireret af filosofi og etik.

Pædagogikken var i første halvdel af  1900-tallet hovedsageligt påvirket af psykologien.

Pædagogikken har siden midten af 1900-tallet i høj grad desuden været påvirket af sociologien. Sociologien som videnskab opstod i 1840'erne (August Comte).

Men det store spørgsmål er hvilke konsekvenser de sociologiske synsvinkler får for den pædagogiske praksis.

 

Valg af begreb(er)

Vores tid og samfund har mange betegnelser.

Derfor gælder det om at være bevidst om hvilke begreber man anvender - og hvorfor!

 

det moderne (Jürgen Habermas)

det postmoderne (Lyotard, Andy Hargreaves, Lars Dencik…)

det refleksivt moderne (Jens Rasmussen, Jens Christian Jacobsen…)

det højmoderne (Anthony Giddens)

det senmoderne

det hyperkomplekse (Lars Qvortrup)

den anden modernisering (Ziehe)

 

Valg af teoretiker(e)

Undersøg teoretikernes udgangspunkt, deres metoder, deres analyser, deres begreber - og overvej hvad du kan bruge deres teori til.

I hvilken geografisk, kulturel og historisk sammenhæng har de udviklet deres teori?

 

 

Overordnede studier (tip til litteratur)

For en overordnet tilgang til flere forskellige sociologiske betragtninger kan følgende anbefales:

·        Olesen, Søren Gytz og Peter Møller Pedersen (red.): Pædagogik i sociologisk perspektiv. Forlaget PUC, 2000. Indledningen side 7-16 giver en kort præsentation og sammenstilling af de teoretikere, som senere præsenteres i hvert sit kapitel: Marx, Emile Durkheim, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe og Anthony Giddens.

·        Windinge, Henrik: Skole og samfund under omstilling. Perspektiver på skole, samfund og lærerarbejde. Unge Pædagoger, 2001. Kapitel 8 (s. 125-165) hedder "Sociologiske perspektiver" og præsenterer nogle af de centrale synspunkter hos Anthony Giddens Jürgen Habermas og Thomas Ziehe.

·        Hermansen, Mads: Den fortællende skole. Klim, 2001. Bogens anden del "En samfundsforståelse" (s. 109-184) giver et overordnet bud på skolens samfundsmæssige betingelser.  Side 125-163 handler om modernitet og giver en præsentation af forskellige modernitetsopfattelser, som de findes hos Arne Poulsen, Ulrich Beck, Anthony Giddens og Pierre Borieu.

·        Hargreaves, Andy: Nye lærere, nye tider. Giver en udmærket forståelse af en skole som befinder sig midt mellem det moderne og det postmoderne. På baggrund af indholdsfortegnelsen kan vælges nogle centrale kapitler. Det moderne, det postmoderne er et tilbagevendende tema - men læs side 28 ff. for at få en fornemmelse af brydningen.

 

Specifikke studier

For videre studier henvises I til at søge på teoretikernes navne i både bogbase og artikelbase.

Jeg skal her blot henvise til en række kilder, som gentagne gange har vist sig at være brugbare:

 

·        Gleerup, Jørgen: Opbrudskultur. Odense Universitetsforlag, 1991. (De første 35 sider giver en kort skildring af opbruddet fra 50'erne og frem til i dag. Skildringen er måske allerede lidt forældet - og senere nuanceret af Gleerup selv; men teksten gælder stadig som en let tilgængelig tekst om forandringen fra industrisamfund til videnssamfund).

·        Kaspersen, Lars Bo: Modernitetsanalyse og intimitetens forandring I: Hansen, Bjarne Gorm m. fl.:Voksenliv og læreprocesser. Munksgaard 1997. (En god introduktion til Anthony Giddens)

·        Rasmussen, Jens: Socialisering og læring i det refleksivt moderne. Unge Pædagoger, 1996. (De første 30 sider giver en god introduktion til fire forskellige måder at forstå det moderne samfund på. De første 100 sider giver en gedigen indføring i det moderne samfund forstået som en emergent orden, hvilket står i modsætning til samfundet forstået som en hierarkisk orden). Bogen er ikke let at læse - men god at få forstand af!

·        Rasmussen, Jens: Refleksiv modernitet. I: Larsen, Sten og Flemming Lundahl: Praktikbogen. Alinea,1999. (En introduktion til det refleksivt moderne samfund - i læselet udgave).

·        Schultz Jørgensen, Per: Kultur og identitet. I: Hansen, Bjarne Gorm m. fl.: Voksenliv og læreprocesser.Munksgaard 1997. (En god introduktion til identitet i det moderne. Skrevet om voksenidentitet i det moderne, men kan sagtens inspirere til arbejdet med børn og unge. Per Schultz Jørgensen bygger sin artikel på grundlæggende samfundsbetragtninger af  Giddens og Ziehe).

·        Ziehe, Thomas: ”Jeg er måske også lidt umotiveret i dag…- Elevernes og lærernes forestillinger om sig selv i dag”. I: Ziehe. Ambivalenser og mangfoldighed. Politisk revy, 1989. (En artikel om skolens forandrede vilkår fra 50'erne og frem til i dag).

·        Ziehe, Thomas: Adieu til halvfjerdserne. I: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag, 1998. (Omtaler kort den første modernisering , 60'erne og 70'erne - og kommer ind på hvad pædagogikkens vilkår er under den anden modernisering).

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/paedbegreber/samfundssyn/index.php
SmartSite Publisher